เว็บไซต์ MLA นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ของ MLA

Meat & Livestock Limited ABN 39 081 678 364 (ต่อไปในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เรียกว่า “MLA” หรือ “เรา”) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการจัดการเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยมักจะรวมถึง ตัวระบุเฉพาะ (Unique Identifier)) ซึ่งจะส่งไปยังเบราว์เซอร์จากเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่คุณเข้าชมจะใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณโดยทำให้เว็บไซต์ “จดจำ” คุณ ทั้งระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ (โดยใช้ “เซสชันคุกกี้ (Session Cookie)”) หรือในการเข้าชมเว็บไซต์ซ้ำ (โดยใช้ “เพอร์ซิสเตนท์คุกกี้ (Persistent Cookie)”)

คุณสามารถลบคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ โดยคุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ก็ได้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะตั้งค่ายอมรับการใช้คุกกี้อัตโนมัติ แต่หากคุณต้องการ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้ทุกเมื่อ โปรดทราบว่าหากคุณปิดการใช้งานคุกกี้ คุณจะไม่สามารถใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์

นโยบายคุกกี้คืออะไร

นโยบายคุกกี้นี้อธิบายถึงการปฏิบัติของเราและบุคคลที่สามที่เราอนุญาตเกี่ยวกับการใช้คุกกี้เมื่อคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ โปรดทราบว่านโยบายคุกกี้นี้ควรอ่านควบคู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเรา หรือประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรป (EU Privacy Notice) เท่าที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียดที่ [URL นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)/ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง] ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรป (EU Privacy Notice) ของเราเท่าที่เกี่ยวข้องนั้นจะอธิบายถึงการปฏิบัติ (และไม่ปฏิบัติ) ของเราเกี่ยวกับข้อมูล รวมถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับคุณ ที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ  

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นตัวระบุเฉพาะ (Unique Identifier) โดยปกติมักเป็นข้อความหรือรหัสขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณหรือบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และเว็บเบราว์เซอร์ส่งข้อมูลบางอย่างกลับไปยังผู้กำหนดใช้คุกกี้ โดยเราให้ความหมายคำว่า “คุกกี้” รวมถึงเทคโนโลยีที่หลากหลายต่างๆ ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าคุกกี้ แต่รวมถึง เว็บบีคอน (Web Beacons) จิฟโปร่งใส (Clear Gifs) หรือพิกเซล (Pixels) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ เมื่อเรากล่าวถึง คำว่า “คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-Party Cookies)” ให้หมายถึง คุกกี้ที่กำหนดใช้โดย MLA ส่วนคำว่า “คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)” ให้หมายถึง คุกกี้ที่กำหนดใช้โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ MLA

คุกกี้ประเภทใดที่ใช้บนเว็บไซต์

โดยส่วนใหญ่เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็นต่อการดำเนินการ (Operationally Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่ผู้ใช้ร้องขอ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่พื้นที่หวงห้ามของเว็บไซต์หรือใช้ตะกร้าสินค้า คุกกี้ดังกล่าวทำให้คุณสามารถเปิดดูและใช้งานเว็บไซต์ของเราได้

  •  คุกกี้ปฏิบัติการ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และติดตามผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ปฏิบัติการ (Performance Cookies) จะช่วยให้เราทราบว่าหน้าเพจไหนที่ได้รับความนิยม และตรวจสอบปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ของเราและรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยไม่ระบุตัวบุคคล อีกทั้ง คุกกี้ปฏิบัติการ (Performance Cookies) ยังสามารถใช้งานเพื่อระบุปัญหาและทำการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานบนเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้เพื่อรู้จักและจดจำการตั้งค่าความชอบของคุณ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน (Functionality Cookies) อาจใช้ข้อมูล เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างเหมาะสมกับเมืองหรือภูมิภาคของคุณ

  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

เรายินยอมให้บุคคลที่สามส่งมอบเนื้อหาโฆษณาตามความสนใจส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา และ/หรือบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม โดยบุคคลที่สามเหล่านี้ใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจถึงความสนใจของคุณในโฆษณาและเนื้อหาที่ส่งถึงคุณ รวมถึงให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) สามารถบันทึกข้อมูลว่าคุณได้คลิกเนื้อหาหรือโฆษณาบางส่วนบนเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่นๆ หรือไม่

เราไม่สามารถควบคุมหรือเข้าถึงคุกกี้เพื่อการโฆษณาของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่พวกเขามีอยู่ได้ โดยบุคคลที่สามจะจัดการกับข้อมูลใดๆ ที่พวกเขาเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ที่ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ของบุคคลที่สาม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หรือปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณสามารถแสดงเจตนาไม่ยอมรับคุกกี้เพื่อการโฆษณาตามความสนใจส่วนบุคคลของบุคคลที่สามได้ (แต่โปรดทราบว่าคุณจะยังคงได้รับโฆษณาออนไลน์ต่อไป)

คุกกี้ถูกใช้งานอย่างไร

ดังที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ด้านบนนั้น คุกกี้บางตัวจะถูกใช้งานเพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ และเพื่อให้ประสบการณ์ออนไลน์และมือถือใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด คุกกี้จะดำเนินการโดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการคุกกี้วิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์หรือแอปฯ บนมือถือเพื่อระบุผู้ใช้โดยไม่ระบุตัวบุคคล และจดจำการตั้งค่าของพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ (และอาจรวมถึงผู้ใช้) ได้เคยเข้าชมเว็บไซต์มาก่อนหรือไม่ และเพื่อที่จะให้บริการโฆษณาที่ตรงกับความสนใจส่วนบุคคล

ฉันสามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานคุกกี้ได้อย่างไร

คุณอาจสามารถหลีกเลี่ยงคุกกี้บางตัวได้โดยกำหนดการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณ หรือคุณสามารถแสดงเจตนาไม่ยอมรับคุกกี้จากผู้ที่ดำเนินการและควบคุมคุกกี้ได้โดยตรง โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ คุณยังสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยคุณจะได้รับแจ้งผ่านทาง “แบนเนอร์คุกกี้ (Cookies Banner)” เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราครั้งแรก และได้รับข้อเสนอตัวเลือกนี้

ในอีเมลมีคุกกี้หรือไม่

อีเมลของเรามีคุกกี้ที่ติดตามว่าคุณเปิดอ่านอีเมลใดบ้างแล้ว และคุณได้คลิกลิงก์ที่แนบมากับอีเมลดังกล่าวหรือไม่ โดยคุกกี้ที่ถูกใช้ในอีเมลของเราเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวจะมีลักษณะเฉพาะในแต่ละอีเมล และจะไม่ถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัย คุณจะดำเนินการอย่างไร

Meat & Livestock Australia Ltd ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โดยที่อยู่หลักในการประกอบการค้าของเราตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 เลขที่ 40 เม้าท์ สตีท, นอร์ท ซิดนีย์, รัฐนิวเซาท์เวลส์, ประเทศออสเตรเลีย 2060 (Level 1, 40 Mount Street, North Sydney, NSW Australia 2060)

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ หลังจากอ่านนโยบายคุกกี้นี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อของเราที่ [URL ของเพจติดต่อบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง]

 

ปรับปรุงล่าสุด 01/05/2562