โฉมใหม่ที่ต้องใจเหมือนเดิม

ความภาคภูมิของชาวออสเตรเลีย

หลังจากการส่งเสริมเนื้อแดงออสเตรเลียแบรนด์ True Aussie Beef & Lamb ด้วยความภาคภูมิใจออกไป ทั่วโลกในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราได้ตัดสินใจปรับโฉมใหม่ให้กับแบรนด์ของเรา โดยจะเน้น ตัวตนของแบรนด์ในรูปโฉมใหม่ให้มีคุณลักษณะสำคัญทั้งหมดที่สามารถจดจำได้ง่ายขึ้น

การปรับปรุงตัวตนของเรา

การปรับปรุงตัวตนของเรา

จากการวิจัยระดับโลกให้ผลยืนยันว่าประเทศออสเตรเลียคือประเทศที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความเชื่อถือ โดยเป็นประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานระดับสูง และประกอบการด้วยความซื่อสัตย์ ดังนั้น เราจึงตัดสินที่จะไม่แสดงคำว่า 'True' ไว้ในชื่อแบรนด์อีกต่อไป เพราะด้วยความเป็นชาวออสเตรเลีย (ออสซี่) คือสื่อที่บ่งบอกถึงเนื้อแท้ ของเราได้เป็นอย่างดี

เน้นย้ำที่คุณลักษณะของเรา

เน้นย้ำที่คุณลักษณะของเรา

รากฐานของเราคือเหตุผลสำคัญที่ช่วยให้เรามีความมั่นใจในฐานะของแบรนด์ และทำหน้าที่เป็นมาตรวัด ความน่าเชื่อถือในหมู่ผู้บริโภคและคู่ค้าของเรา ด้วยการเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ และ/หรือ เนื้อแพะของ ออสเตรเลีย พร้อมด้วยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งผลิตแท้ เชื่อถือได้ มีความปลอดภัย เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและอร่อยทุกคำ

การแสดงออกของภาพลักษณ์ใหม่

การแสดงออกของภาพลักษณ์ใหม่

เราได้ปรับปรุงภาพกราฟิกเดิมให้ดูน่าจดจำ โดดเด่น ดึงดูดสายตา และมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ มากยิ่งขึ้น โดยที่ภาพกราฟิกใหม่นี้จะแสดงถึงองค์ประกอบตามธรรมชาติของเนื้อวัวและเนื้อแกะออสเตรเลีย ทุ่งหญ้าเขียวขจี อากาศบริสุทธิ์ แสงแดดสีทอง และน้ำใสสะอาด